Avançar para o conteúdo principal

CHOPOS

 
Coa palabra chopo en galego coñécense varias especies de árbores do xénero Populus: o Populus nigra, o Populus alba, etc. que tamén teñen os nomes populares de lamigueiro e álamo. Pero neste artigo quero falar doutras plantas que reciben o nome de chopo. Unha delas é a Digitalis purpurea, esta planta ten moitísimos nomes dependendo das zonas: croque, estralote, estraloque, abeluriaseoane, savane, dedaleira, etc. O Padre Sarmiento xa recolle no século XVIII o nome de chopo negro.

Digitalis purpurea
Digitalis purpurea

Pero hai outras plantas da familia das Scrophulariaceae cun tipo de folla semellante ó croque negro (Digitalis purpurea) que reciben o mesmo nome, hai que ter en conta que esta situación varía dunhas zonas a outras e dunhas variedades do galego a outras. Na zona de Torroso (Mos) hai tres especies da familia das Scrophulariaceae relancionadas: os croques ou estralotes (Digitalis purpurea), o croque branco ou croquillo (Verbascum thapsus) e (Verbascum nigrum), e o chopo (Scrophularia auriculata).


Verbascum thapsum
Verbascum nigrum
Estas dúas especies reciben o mesmo nome en moitas partes de Galicia, ó Digitalis purpurea chámanlle croque, estralote, estraloque, chopo, etc. e a especie Verbascum recibe o mesmo nome acompañado do adxectivo branco: croque branco, chopo branco, etc. Esta situación xa a recolle o Padre Sarmiento no século XVIII. En Torroso os nomes para estas dúas especies son croque ou estralote e croque branco ou croquillo, e coa palabra chopo denomínase outra planta da mesma familia a Scrophularia auriculata.                                                                                              Scrophularia auriculata
                                                                                                              
 Os nomes cos que se denomina esta planta nas fontes galegas é confuso, no Dicionario de dicionarios aparecen recollidos os nomes de albitorno, albichorno, herba concheira, herba do trollo, herba trolla, herba de san Pedro, zubón, zumbón, etc.  Polo regular estes nomes asígnanselle a outras especies de Scrophularia indistintamente como a Scrophularia nodosa e a Scrophularia aquatica. Nestes e noutros dicionarios estes mesmos nomes utilízanse para designar outras especies como a Saponaria officinalis que non ten nada que ver coa anterior. Como dixen en Torroso chámanlle chopo, posiblemente por confusión cos outros chopos (Digitalis purpurea), e utilízanse na medicina tradicional para curar queimaduras, ben poñendo as follas enteiras sobre a queimadura, ben facendo emplastos coas follas machucadas.
                                                                                                                                                                                                                       

Comentários

Mensagens populares deste blogue

OS DÍAS DA SEMANA

Xa que me afeccionei ao TMILG e ao Corpus Xelmírez gustaríame compartir algunhas conclusións ás que cheguei. Sempre hai temas polémicos con isto da normalización lingüística do galego, e a denominación dos días da semana é un dos temas controvertidos. Aínda que os nomes baseados no sistema de feiras están admitidos é son normativos o seu uso na lingua oficial é escaso por non dicir nulo, dáselle prevalencia ao sistema baseado nas formas latinas.
A polémica radica en que por unha parte as correntes reintegracionistas próximas ao portugués defenden que a única forma galega é a baseada no sistema de feiras igual có portugués e que a baseada no sistema latino é un calco do castelán. A versión "oficialista", digamos, aposta polas denominacións pagás porque son as máis utilizadas, aínda que admiten a masiva castelanización do sistema, sobre todo miércoles, jueves e viernes. Do sistema de feiras aducen que só se recordan algunhas formas como corta/cuartafeira e quintafeira, máis ca …