DITOS E FRASES FEITAS

FRASES FEITAS:

- De pequeno verás o boi que terás.

- Que Dio-los dea pra boas fadas (dise dos meniños cando nacen)
- Que Dio-los críe pra boas fadas

- Foi unha e levouna o ghato

-O meu can pillou unha mosca.

- O rabo da burra é o máis malo de esfolar.

- Poñer a caír dun burro; poñer a pingar; poñer a feder; poñer a pan pidir.

- Ser un ghalo quirico.

- Facer algho no virar dunha man.

- Virarlle as costas a alghén.

- Entrar por unha man e saír por outra.

- Que non saiba a túa man esquerda o que fai a dereita.

- Pedirlle permiso a unha man/perna pra move-la outra.

- Non te-las papas na boca.

- Darlle a alghén pra atrás.

- Tomarlle os talentos a alghén

-Terlle a medida tomada a alghén

- Salouco mouco sae de min e métete noutro.
 
- Polo pan baila o can
 
- O home e o can van a onde as dan.
 
- Do demo para a nai pouco vai.
 
- Chéirame a can, ghaliñas serán.
 
- Meus peciños, os meus pezáns, se non forades vós, comíanme os cans.

- O que ten rabo de palla sempre pensa que llo queiman

- Quen ten cu, ten medo
 
- A cabra co vicio bate/dá cos cornos no cu.

- Volver por alghén

- Dar contra alghén

- Chover a cimbaceu (var. chover a cimbraceos)

- Pascuas marzales, ano de muitas mortaldades

- Cando cagha un portughés, caghan dous ou tres.

-Beber máis ca unha fuste: Refírese a unha persoa que bebe moito viño ou calquera alcol, borracho.

Unha fuste é unha vasilla para o viño máis grande do normal.

-Facerlle ver a alghén algho: enganar alguén, convecelo de algo. Fíxolle ver que era fillo del e emcamboullo.

- Oi... que carallo me nace pró tempo que teño: utilízase para expresar desaprovación ante unha situación inesperada ou que vén a complicar algo xa complicado.

- O carallo vinte e nove, quen o leva ben se fode

- Pola calada da noite

- Ir á corte e matalas todas: utilízase cando non se lle ve saída ou solución a un problema. Non sei como imos facer, isto xa era mellor ir á corte e matalas todas!!!

Botarse ó porco: utilízase cando non se lle ve saída ou solución a un problema.  Eu non sei como imos facer, xa era mellor botarse ó porco.

- Ter (unha palabra) debaixo da lingua: dise cando non acorda algo, cando non é capaz de lembrar algo. Íbache dici-lo nombre... téñoo debaixo da lencua e non me sale.

- Subirlle o cinestro a alghén: Anoxarse moito, sentir rabia, carraxe; encinestrarse. Poñédevos quietos, porque como me suba o cinestro ides mirar vós. Hai que ter cuidado con ela, porque como lle suba o cinestros...!!

-Poñerse na punta da uña: Alporizarse, subi-lo cinestro. Non hai quen lle digha nada, porque enseguida se  pon na punta da uña.

- Ter cara de leite fervido

-Non lle coller un feixón no cu a alghén: estar todo gabacho.

- Gozar coma un burro/a: dise cando unha persoa se alegra do mal alleo, coas desgrazas alleas.

-Ser de rapar e peitear: dise dunha persoa que é moi mala, coa que hai que ter coidado. Esa é mala coma a peste, é de rapar e peitear.

- Ser delicado/a coma un figho (paso)

-Facer un pan coma un queixo: dise cando dúas persoas non se levan ben, non se entenden. Eses dous xuntos fan un pan coma un queixo.

- Non facer blanca de servicio: non traballar nada, non facer nada; manga-la pata.

- Custar ferro e fariña

- A trique da nada

-Triste coma unha noite

- Da-la cara por alghén: Ela quérelle ben porque eles sempre a trataron ben, sempre lle deron a cara...

- Face-lo pau pró lombo dun / busca-lo pau pró lombo dun: dise cando alguén busca mal para si mesmo, cando fai cousas en prexuízo propio.

- Ter [a alguén] debaixo dun dente: terlle mala idea a alguén, collerlle  manía.

-Arregaña-lo dente

-Andar na fura de fóra: dise de alguén que anda moi encomodado, moi anoxado.

- A todo pano: a todo tren. Quería ir á casa de miña prima a todo pano!

Con OLLO:

- Enche-lo ollo [algo ou alguén]

- Caí-los ollos [por algo]

- Poñer ollos de boi

- Mirar con ollos de boi

- Arregala-los ollos.

- O que ten tenda que a atenda, senón que a venda.


Hoxe é luns mañán é martes, corta feira logo vén, de mañán en oito días é a semana que vén.

Hoxe é luns, mañá é martes, carta feira logo vén, tárdame que veña o domingo para ver a quen quero ben

O que a lonxe vai casar, ou ten tacha ou vaina buscar.

Se a raposa anda ós ghrilos, mal polo pai, pior polos fillos.

Pra quen é o burro, chégalle ben a albarda.

Poñer as peras a carto: poñer alguén no seu sitio, botarlle unha boa berregheira.

O que ten amigos non morre na cadea

Morra Marta, morra farta

Cada can que lamba a súa caralla

Boi solto, de seu se lambe

Suar coma un boi

A cabalo morto, cebada ó rabo

Tres parvos nun burro perdidos van

Ceu empedrado, chan mollado

Tucurrutú María Antonia!!

Un home non chora inda que lle corten o cu cunha poda.

Andar (sempre) no aro da peneira/criba: andar sen moito sentido, correr riscos innecesarios, meterse en problemas.

Mee, fillo d'ouvella, quen te pariu que te manteña, senón te quere manter, que te leve á feira a vender

Meter a man na bulsa, ir á bulsa: gasta-lo carto.

Ter a bulsa, ser o amo da bulsa: ser o amo dos cartos