21/07/17

ISTO É GALEGO VIVO!!


É unha marabilla oír falar a xente así de ben, con esa expresividade e esa riqueza lingüística, nese galego tan bonito, neste caso o contraste aínda o fai máis evidente. Cando vin este vídeo á parte de encantarme o ben que falan estes veciños de Morás (Arteixo), tamén me chamaron a atención unhas palabras que nunca oíra, e se fixen este post é precisamente por iso, para chamar a atención sobre elas. Só transcribo o que fala unha veciña, a da viseira, porque é a que di as palabras que me interesa comentar.


«Eu x'ò vin cos pantalóns todos embaixo de todo... qu'el asta... coidadiño trae uns calzoncillos lindísimos... pero 'taba coma cando su madro lo parió, per'eu como había así aghamarzò e monte ó lado e había árbores, pillei un pòlôn, así dunha póla, e púxena no carretillo, qu'eu se vén ó alto del e me bota a man, eu doulle onde lle caíran...»

«E vas sola e se cadra bótache a man... e... non digho nada...»

«El moi ma... moi moi maior non se fai, el é i-alto, así ben escanaveirado... pero... moi maior, moi maior non é... el sobre corenta e cinco... cincuenta e-anos»

Das tres palabras que destaco na transcrición ‒aghamarzò, pòlôn e escanaveirado‒ a que se me fai máis descoñecida e se cadra inaccesible é aghamarzò, as outras creo que se entenden ben, sobre todo polón, xa que o explica a señora.

Buscando no Dicionario de dicionarios agamarzó [ahamaɾ'θɔ] encontrei gamarzoa, polo contexto en que se utiliza agamarzó ten sentido que poida tratarse da mesma palabra. En varios dicionarios definen gamarzoa como o conxunto dunha gabia e un valado para separar propiedades, debe ser o que por Torroso (Mos) lle chamamos corcova ou sancra e noutros sitios arredor barroca (Louredo), regoza (Vilar). O dicionario Estraviz recolle gamarçoa co mesmo significado e gamarçom como corte ou declive no terreo entre dúas terras de nivel desigual.

Respecto de polón [pɔ'ǀoŋ] tanto no Dicionario de dicionarios coma no Estraviz definen esta palabra como póla grande e grosa, pero polo que di a muller do vídeo é un anaco de póla, un pau.  Parece un diminutivo de póla coa terminación -ón máis ca un aumentativo. Na toponimia quedan vestixios deste uso, sobre todo na hidronimia: de Avia temos Avión, de Deza Dozón (antigo Deçon), a cabeceira do río ten o nome do río co diminutivo en -ón (ver Gonzalo Navaza).

Sobre escanaveirado [eskanaβej'ɾaðʊ] tamén encontrei referencias no Dicionario de dicionarios e no Estraviz. No DdD di que escanaveirar ou escanabeirar é criar talo longo unha planta, o Estraviz recolle escanaveirar co mesmo significado e a tal palabra escanaveirado definida como «alto, delgado, falto de graça e donaire»03/05/17

HERBA DOS CARPINTEIROS (Achillea millefolium)

A herba dos carpinteiros ou herba dos tacos (Achillea millefolium) tamén recibe os nomes de milfollas e aquilea. Segundo a tradición popular axuda a cicatrizar as feridas, por iso se di que é a herba dos carpinteiros, e por iso mesmo tamén recibe os nomes de herba das cortadelas, herba dos golpes (DdD).
É unha planta propia de Asia e do sur de Europa que medra en terreos de poulo, nas beiras dos camiños e regueiros; dáse, sobre todo, en lugares húmidos.

O uso desta planta na mediciona tradicional remóntase á antigüidade. Os gregos xa eran sabedores das súas propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes e vulnerarias.
Utilízanse as súas follas, talos e flores en emplastos ou consómese en infusión como tónico dixestivo e para as regras dolorosas, demasiado abundantes ou irregulares.

Utilízase nas herbas de San Xoán, que despois de secas serven para afumarse.27/04/17

FENTA EN CRUS (Osmunda regalis)


A fenta en crus (Osmunda regalis) tamén coñecida como dentabrún (dicionario da RAG), fieito real, fento real, dente de agrón, dentagrón, dentragón, dentabrú, dentabruño, dentabrón, dentabú, dentada, dentequil, dentesil, lentexil... é unha especie de fento nativo de Europa, Asia, África e América que medra en zonas húmidas, sobre todo ó pé de correntes de auga. É o maior fento de Galicia.

Na cultura tradicional galega considérase unha planta medicinal que se utiliza en infusións para os cólicos. Di o refrán que o dentragón e a xenciana tódolos males sanan, non sendo a morte, porque é moi forte. (Dentes e moas na fraseoloxía galega. Xesús Ferro Ruibal, Centro Ramón Piñeiro).
Utilízase nas herbas de San Xoán. En varias páxinas de Internet podemos encontrar outros usos e propiedades da Osmunda regalis, da folla e da raíz. Ten propiedades diuréticas, purgantes, depurativas, antihemorráxicas, tónicas...


24/04/17

HERBA DO TÉ, TÉ BRAVO (Bidens aurea)

A herba do té ou té bravo é unha planta herbácea da familia das Asteraceae procedente de América Central e o sur de América do Norte. Ten propiedades medicinais.


16/03/17

EXPRESIÓNS E PALABRAS DA TERRA CHÁ

Algaruxo s.m. Partícula pequena de algo que se mete nos ollos ou cae nun líquido; lixo, argueiro.

Anasarse v.pr. Anicarse as galiñas.


Arrincachantas subs. Parvo


Baño s.m. Maseiro grande.


Calquizo s.m. Musgo


Cambeleira s.f. Buraco que se deixa na corte para que a vaca saque a cabeza e coma.


Cancelo s.m. (Anguis fragilis) Aliscrán, liscrán, escáncer.

Catramulo subs. Persoa a quen non lle gusta relacionarse coa xente e que é difícil de tratar.


Cochorizo adx. Osco, desconfiado, que non lle gusta estar coa xente.


Copeto s.m. Maseiro pequeno para cans e gatos.

Escallar v. Escaravellar no chan as galiñas.


Estoupapoceiras subs. Parvo.


Gazpeto s.m. Cañoto que queda no chan e sobresae uns centímetros despois de cortar unha árbore nova ou un arbusto. 

Infre adx. Aplícase á terra que non é boa para o cultivo por ser pobre en nutrientes, estar sempre asolagada, etc... Tamén se pode dicir de aldeas ou lugares que son pobres. 

Lesar v.t. Causar lesión. Causar prexuízo. Ofender a reputación ou o interese de.

- Pobriña... lesouna. (referido a unha muller violada)

Ver o portugués lesar

Pandar v. Cambar as táboas ou poñer o cu en pompa.


Sulimo s.m. Pau que xungue as vacas ao arado; soliño.

Tarabelo s.m. Trebello para espantar os paxaros dos cultivos; viraventos. Por extensión, muíños de vento.

Meter ó trillo (estrear, dar uso)
- Esas botas son novas? Hai que metelas ó trillo.
- Chégache mañá o coche? Hai que metelo ó trillo.  

Hai que limpar cando fai vento

Soña o cocho co farelo (que máis quixeras)

O meu can chapou unha mosca (equivalente a o burro tocou a frauta)

Facer algo na arte do demo (moi rápido)

Ese fai os mistos (é capaz de calquera cousa)

Ser un chaqueta de la (fan del o que queren)

Ese fai as moscas (inventa o que non hai)

Ese ten a vara e mais a besta (teno todo)

Son o fol e a amarralla (son tal para cal)

Encima de mel, filloas

Desasnar o xenio (botalo fóra)

Máis me valera cagar e lambela (metín a pata)

Tanto traballar para morrer á mesma hora

Andar co sulimo de arrastro (deixar fillos por todas as partes)

A onde irás boi que non ares! (vaia a onde vaia sempre hai traballos)

Volverse ovella (facer parvadas)

O que non o costa non o vale (o barato sae caro)   

10/05/15

O 'CONGO' COMPOSTELÁN

Xa hai tempo que levo oíndo que o barrio de Conxo de Santiago en realidade se debería chamar Congo (coma o africano), que é un destes casos de reintrerpretación da gheada e que de Congo pasou a Congho e de Congho se reintrerpretou ou regaleguizou como Conxo. Xa é case coma unha lenda urbana. A orixe que se lle dá a este topónimo para facelo chegar a Congo é CANONICUM que en galego deu cóengo e coongo. Pero xa nos textos antigos en latín que fan referencia a este lugar a forma que ten o topónimo é CANOGIUM e CANOGIO, que como é esperable dá Coonjo ou Conjo /konʒo/ e este evolúe a Conxo /konʃo/.

Se partimos dun Conjo (/konxo/) con pronuncia castelá, isto é, que o iota se pronuncie como unha fricativa velar xorda /x/, ata parece razoable e todo. Pero non é de aí de onde partimos, esa si que é a pronuncia expuria, partimos de Coonjo /konʒo/, dunha fricativa prepalatal sonora. E sobre isto non hai dúbida ningunha se vemos os textos antigos, os exemplos que aparecen son claros.
Tanto no TMILG coma no Corpus Xelmírez aparecen nos textos en romance estes exemplos que son ben claros, sempre foi Coonjo, con sibilante fricativa prepalatal sonora que evoluíu a Conxo como era de esperar en galego.

1334 Item mando a Sam Christouoo [C soldos] Item mando a Santa Maria de Coonio C mor.
1380 It. mando que vaan a sta. maria dallon et tragan de mina avoa maria fernades et que a enterren eno moesteiro de santa maria de coonjo
1417 ... et morava enno moesteiro de Santa Maria de Coonjo
1422 Item mando aos moesteiros de san Payo e san Martino e san Pedro e santa Maria de Coonjôô
1442 Item mando aos moesteiros de san Payo e de san Martino e de san Pedro e de santa Maria de Coonjo
1460 ... mosteyro de Santa Maria de CoonJo

Non aparece ningún caso que faga pensar que este lugar se chamou nalgún momento *Congo. Polo tanto Conxo é a forma patrimonial esperable dos exemplos anteriores. 

Sobre a lectura dos textos medievais, onde sempre aparece con iota, como ten que ser, é imposible unha lectura diferente a /ʒ/ ou incluso en textos máis tardíos /ʃ/, a fricativa prepalatal xorda do galego moderno, o noso xe. Unha pronuncia do iota coma o do castelán, unha fricativa velar xorda, o jota moderno do castelán, é imposible nos textos máis antigos porque nin en castelán existía este fonema. A aparición dese fonema en castelán dátase no século XVI e non se consolida ata o XVII polo menos. A pronuncia en castelán antigo desta grafía era igual cá do galego, unha fricativa prepalatal sonora, igual cá do portugués de janeiro ou gente, do francés janvier, gens; do catalán janer, etc. que evoluíu coma en galego a unha fricativa prepalatal xorda, coma no galego moderno, e posteriormente a fricativa velar xorda, como é hoxe en día. 
Polo tanto Coonjo dicíase /konʒo/ en calquera das dúas linguas en que poida aparecer escrito nos documentos antigos.

09/05/15

OS DÍAS DA SEMANA

Xa que me afeccionei ao TMILG e ao Corpus Xelmírez gustaríame compartir algunhas conclusións ás que cheguei. Sempre hai temas polémicos con isto da normalización lingüística do galego, e a denominación dos días da semana é un dos temas controvertidos. Aínda que os nomes baseados no sistema de feiras están admitidos é son normativos o seu uso na lingua oficial é escaso por non dicir nulo, dáselle prevalencia ao sistema baseado nas formas latinas.
A polémica radica en que por unha parte as correntes reintegracionistas próximas ao portugués defenden que a única forma galega é a baseada no sistema de feiras igual có portugués e que a baseada no sistema latino é un calco do castelán. A versión "oficialista", digamos, aposta polas denominacións pagás porque son as máis utilizadas, aínda que admiten a masiva castelanización do sistema, sobre todo miércoles, jueves e viernes. Do sistema de feiras aducen que só se recordan algunhas formas como corta/cuarta feira e quinta feira, máis ca que se utilicen realmente, e que é un sitema fragmentario.

Coma en todos os enfrontamentos ningunha das dúas partes ten a verdade absoluta e neste caso non ía ser menos.


Os nomes dos días da semana de orixe latina son perfectamente galegos, creados polo galego e anteriores ao sistema de feiras que é medieval. As outras linguas romances teñen o mesmo sistema derivado do latín:

Latín: dies Lunae, dies Martis, dies Mercurii, dies Iovis, dies Veneris, Sabbatum, Domenica
Galego:
luns, martes, mércores, xoves, venres, sábado e domingo
Castelán:
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo
Catalán:
dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumange
Francés:
lundi, mardi, mecredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
Italiano:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica
(Os nomes latinos para sábado e domingo son da época cristiá, os clásicos son dies Solis para o domingo e dies Saturni para o sábado).

E se todas as linguas romances teñen un sistema derivado do latín por que en galego e portugués xurdiu un sistema diferente? Pois ben, sonvos cousas da Igrexa e do cristianismo. Durante a Alta Idade Media houbo varias iniciativas para substituír os nome derivados de deuses pagáns latinos por outros máis "píos", pero esta iniciativa só triunfou no antigo reino suevo de Galicia. Grazas a Martiño de Dumio, un relixioso que viviu na Gallaecia sueva do século VI, que se empeñou en erradicar os nomes dos días da semana pagáns e substituílos por outros máis adecuados á fe cristiá. Creouse daquela o sistema baseado en feiras que hoxe se mantén en portugués e en algunhas zonas de Galicia.

Partindo de que o domingo se considera o primeiro día da semana, comeza a contar na segunda feira, depois terça feira, quarta feira, quinta feira e sexta feira.

En teoría este debería ser o sistema para denominar os días da semana tamén en galego, xa que na actualidade aínda se manteñen ou recordan algunhas formas, sobre todo corta, carta ou cuarta feira e quinta feira. Partindo deste sistema "fragmentario" é lóxico pensar que noutrora houbese un sistema completo baseado nas feiras en galego. Pero se consultamos documentación antiga non verificamos esta hipótese, todo o contrario, comprobamos que xa na Idade Media se usaba un sistema mixto, máis ca fragmentario, practicamente igual ao que aínda recordan moitos galegos que utilizaban seus pais e avós. No documentario Os dias da semana em galego? Quarta feira logo vem, feito pola Gentalha do Pichel, e no da Mesa pola Normalización da Lingua Recuperemos as nosas formas tradicionais de denominación dos días (os dous en Youtube) vese perfectamente como os informantes din ou recordan que se dicían os días da semana: luns, martes, corta/carta/cuarta feira, quinta feira, sexta feira/viernes. Este é o mesmo sistema mixto que aparece nos documentos medievais que se poden consultar no TMILG e no Corpus Xelmírez. E encaixa perfectamente coa análise que fan sobre este tema os entrevistadores do ALGa: 

"O material do ALGa presentaba un sistema de denominacións pagás para os días da semana de luns a venres, con castelanismos xeneralizados como miércoles, jueves, viernes e conservación nalgunha falas orientais dos termos galegos mércores, xoves e venres" (F. Fernández Rei (2008) "O ALGa e o Arquivo do Galego Oral, a imaxe do galego".
Continúa dicindo que para luns se recollen formas patrimoniais coas variantes occidental luns, central lus e oriental luis. Martes xa é igual ca en castelán, pero para os nomes latinos de mércores, xoves e venres rexístrase de forma xeneralizada as formas en castelán, aínda que hai algún exemplo illado de mércoles e vernes, que poderían ser autóctonas (como demostran os testemuños medievais). O caso é que o nome dos días baseado no sitema de feiras se perdeu a favor do castelán, por iso miércoles, jueves e viernes se xeneralizaron por todo o territorio, mentres que luns e as variantes se manteñen apesar de que lunes tamén está presente por todo o territorio. Parece que as formas  máis diferenciais se foron abandonando a favor das castelás, mentres que as menos diferentes se mantiveron a pesar da introdución das castelás.

Como dicía máis arriba, o sistema que se ve nos documentos antigos é mixto. Aparecen exemplos de lunes (22); lũes, lues (72); luis (1); luys (4); lũus, luus (34); lus, lũs (5); luns (8)... pero só un de segunda feira (e nin sequera é de Galicia). Aparecen 77 exemplos para martes (TMILG), e só 2 para terça feira; acontece o contrario con mércores, saen tres casos de mercoles e un de mercolles, para quarta feira 43, 19 de quarta feyra, 2 de corta feira e outros 2 de carta feira, 1 de iiij feyra, 2 de quarta feria, 1 de IIIIa feria... e seguro que aínda hai algunha variante gráfica máis. Para venres pasa o mesmo que coas dúas anteriores: hai 16 de vernes e uernes (ningún de venres) e 27 de sesta feira, 12 de sesta feyra, 2 de sexta feira, 1 de sexta feyra,1 de sesta feria, 2 de sexta feria. Os números para sexta feira non parecen tan altos coma nas anteriores, pero hai que contar con que das 51 ocorrencias da locución "esta feira" e 19 de "esta feyra" (coas súas variantes) moitas son en realidade "sesta feira" polo sentido da frase e porque esta locución aparece ensambladas na fórmula típica para a data: "dia (de) esta feira XXVII dias d' octubre anno do nasçemento..." ou "En esta feira XVII dias do mes de julio", hai exemplos tan evidentes (...esta carta, feita en Viueiro, dia esta feira, XVII dias d' octubre...) que penso que non hai dúbida.


Outra evidencia de que na Idade Media funcionaba un sistema mixto son os casos en que aparecen mencionados varios días da semana combinando formas dos dous sistemas, o pagán e o cristián: "qual celebramos enna nosa iglesia luis et martes et corta feira primeiros da mes de...", "capela de Sancta Catalina os ditos dias martes e sesta feyra e sábado...".


Polo visto nos documentos do TMILG e do Corpus Xelmírez, o paradigma dos días da semana que se utilizaba nos escritos da Idade Media en Galicia parece que era: 

lũes, martes, quarta feira, quinta feira, sesta feira, sabado e domingo.

Para rematar este "post", dúas coplas populares que saen nos dous vídeos que menciono arriba da Gentalha do Pichel e da Mesa:


Hoxe é luns, mañán é martes,

corta feira logo vén,
de mañán en oito días
é a semana que vén.

Hoxe é luns e mañán martes,

corta feira logo vén,
domingo tárdame un ano
para ver a quen quero ben.