Avançar para o conteúdo principal

Mensagens

A mostrar mensagens de Janeiro 16, 2011

"COUSAS DO SUR"

No sur de Pontevedra, e polo que se ve neste mapa tamén no Minho portugués, o sufixo - eiro ten os valores xerais do galego e a máis ten outro propio da zona, o de individualizador ou mellor dito de "uninumeralizador". Adquire este valor cando se aplica a substantivos  continuos ou colectivos, isto é, aqueles que categorizan as entidades como materia, masa e substancia e os que designan un colectivo en singular, por exemplo granceiro de gran : gran refírese ó conxunto dos grans de millo, ó que noutras zonas lle chaman a gra , granceiro é un único gran. Hai varios exemplos en que - eiro funciona como uninumeralizador: o gran - un granceiro o arroz - un arroceiro a area - unha areeira o millo - un milleiro o pelo - un peleiro a herba - unha herbeira o toxo - un toxeiro a palla - unha palleira o fento - un fenteiro o pendón - un pendoeiro a verdura - unha verdureira silva - silveira xesta - xesteira vide - videira verza - verceira pinga - pingueira Nesta

"O PORCO CELTA"

O caso do porco, que agora lles deu por chamar "celta", retrata moi ben a nosa triste historia, todo o de fóra é mellor có da casa, o noso non vale para nada, o do outro sempre é mellor có meu. De pequeno sempre oín falar dun porco que algúns inda apreciaban e buscaban nas feiras sen moito éxito. Eu inda vin algún, dicían que era tan longo que case non daba volta no cortello, arqueaba o lombo coma unha aguía, tiña as patas longas, o rabo arrequichado acabado nun guecho de sedas longas, a barriga fonda e afundida nas illargas e o máis importante, tiña unha ourellas descomunais, dicíase que para que un porco fose bo as ourellas tiñan que comer con el no cunco. A este porco ninguén lle chamaba celta, nin nada polo estilo, a xente coñecíao como porco de vara , porco do rabaño, porco centieiro, poco do centeo e tamén como porco santiagués ou de Santiago; debe ser porque a comarca de Santiago foi un dos últimos redutos onde se conservaba antes da "redescuberta". Os do